Möteskalender


Möteskalender för den verksamhet vi anordnar själva och för extern verksamhet som vi medverkar i.
Det gäller
* möten och aktiviteter i egen regi för anslutna medlemsföreningar och vår egen styrelse
* deltagande i andras kurser och konferenser
* möten i samverkans- och arbetsgrupper med bland andra Region Gävleborg och Försäkringskassan  där
  Funktionsrätt Gävleborg representeras av utsedda ledamöter.
Kalender uppdateras kontinuerligt.

Augusti 2020

19

AUG
Möte bidragsgruppen, sista ansökningsdag 15/8

Möte bidragsgruppen som beviljar aktivitetsbidrag utifrån ansökningar från riks-, region- och läns funktionsrättsföreningar som har medlemmar i länet.


20

AUG
Arbetsdag för Funktionsrätt Gävleborgs styrelse

Konstitution och arbetsdag för Funktionsrätt Gävleborgs styrelse.


September 2020

17

SEP
Möte centrala samverkansgruppen

Centrala samverkansgruppens dialog med ansvariga tjänstemän inom Region Gävleborg.


24

SEP
Kombinerat årsmöte / ordförandemöte

Utbildning och möte för ordförande eller utsedda kontaktombud för medlemsföreningar och Funktionsrätt Gävleborgs ledamöter i samverkansgrupper och styrelse.


Oktober 2020

01

OKT
Länets Funktionsrättsråd LFR

Politikersamverkan med Region Gävleborg.


21

OKT
Möte bidragsgruppen, sista ansökningsdag 15/10

Möte bidragsgruppen som beviljar aktivitetsbidrag utifrån ansökningar från riks-, region- och läns funktionsrättsföreningar som har medlemmar i länet.


22

OKT
Möte för Funktionsrätt Gävleborgs styrelse

Möte för Funktionsrätt Gävleborgs styrelse


November 2020

19

NOV
Möte centrala samverkansgruppen

Centrala samverkansgruppens dialog med ansvariga tjänstemän inom Region Gävleborg.


26

NOV
Ordförandemöte

Utbildning och möte för ordförande eller utsedda kontaktombud för medlemsföreningar och Funktionsrätt Gävleborgs ledamöter i styrelse och samverkansgrupper.


December 2020

02

DEC
Länets Funktionsrättsråd LFR

Politikersamverkan med Region Gävleborg.


08

DEC
Möte bidragsgruppen, avstämning 2020

Möte bidragsgruppen som beviljar aktivitetsbidrag utifrån ansökningar från riks-, region- och läns funktionsrättsföreningar som har medlemmar i länet.


10

DEC
Arbetsdag för Funktionsrätt Gävleborgs styrelse

Arbetsdag för Funktionsrätt Gävleborgs styrelse.