Samverkansgrupper inom Region Gävleborg


Länets Funktionsrättsråd
mandatperiod 2019 - 2022 inom Region Gävleborg
Mötesordförande: regionråd Per Ewert Ohlsson Björk
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.Ordinarie ledamot Ej personlig ersättare
Karin ÖstlingPia Lennberg
Kerstin Westin AnderssonUlla Olsson
Kerstin Tillemaren vakant plats
Maria Benterud
Kristina Lagervall Larsson

Centrala Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning
mandatperiod 2019 - 2020 inom Region Gävleborg
Sammankallande: Region Gävleborgs samordnare för funktionshindersfrågor
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.
Ordinarie ledamotEj personlig ersättare
Karin ÖstlingCarina Karlsson
Lena ÖbergBo Jonasson
Karin ErikssonKristina Lagervall Larsson 
Kerstin Westin Andersson
Mari Norén Hedberg
Lilian Hagelin
Karin Sjöholm