Funktionsrätt Gävleborg informerar


Bidrag

Här upplyser vi funktionsrättsrörelsens riks, region och länsföreningar som omfattar medlemmar inom Gävleborgs län om möjligheter att söka aktivitetsbidrag genom Region Gävleborg.

Externa arrangemang

Under den här rubriken finns aktiviteter / arrangemang som anordnas i länet av offentliga aktörer och som på olika sätt kan beröra personer med funktionsnedsättning.

Likabehandlingsplan

Region Gävleborg har en övergripande likabehandlings-plan som övergått till att bli en aktivitetsplan. Punkter i den berör verksamheter kring personer med funktions-nedsättning. Aktivitetsplanen ska hållas som ett levande dokument och den revideras årligen.
Utsedda ledamöter från Funktionsrätt Gävleborg som ingår i den centrala samverkansgruppen samt ytterligare ett antal nyckelpersoner, som tillhör funktionsrättsrörelsens föreningar i länet, deltar i úppföljningsarbetet kring planen.