Nyttiga länkar inom Region Gävleborg

1177 Vårdguiden  Råd om vård dygnet runt på webb och telefon    
Sjukreserutiner
Samordnare (tidigare länshandikappkonsulent) för frågor om funktionsnedsättning

Region Gävleborg