Bidrag för verksamhet och aktiviteter

Region Gävleborg avsätter årligen medel som utgör bidrag till funktionsrättsrörelsen. Regionens samordnare för frågor om funktionsnedsättning ansvarar praktiskt för att administrera regionens bidrag till funktionsrättsrörelsen. Regionens bidrag fördelas inom tre avgränsade områden:

-Beslut om bidrag till särskilt prioriterade områden.

-Organisationsbidrag. Administreras till stor del genom Funktionsrätt Gävleborg, som är paraplyorganisation för 36 av länets funktionsrättsföreningar.

-Aktivitetsbidrag. Inlämnande av ansökningar ska göras senast 15 januari, 15 mars, 15 maj och 15 oktober till samordnaren. En bidragsgrupp med utsedda representanter från länets funktionsrättsrörelse tillsammans med samordnaren ser över och beslutar om fördelning av avsatta medel till godkända ansökningar. Gruppens möten förläggs i anslutning till ansökningsdatumen.

Bidragen till funktionsrättsrörelsen betalas ut enligt fastställda rutiner.

Mer aktuell information om rutiner kring ansökan och redovisning för att erhålla bidrag och ev andra medel att söka för länets funktionsrättsföreningar finns på https://www.regiongavleborg.se/om/stod-bidrag-priser-och-stipendier/