Funktionsrätt Gävleborg informerar

Bidrag

Här upplyser vi funktionsrättsrörelsens riks, region och länsföreningar som omfattar medlemmar inom Gävleborgs län om möjligheter att söka aktivitetsbidrag genom Region Gävleborg.

Likabehandlingsplan

Region Gävleborg har en övergripande likabehandlings-plan som övergått till att bli en aktivitetsplan. Punkter i den berör verksamheter kring personer med funktions-nedsättning. Aktivitetsplanen ska hållas som ett levande dokument och den revideras årligen.
Utsedda ledamöter från Funktionsrätt Gävleborg som ingår i den centrala samverkansgruppen samt ytterligare ett antal nyckelpersoner, som tillhör funktionsrättsrörelsens föreningar i länet, deltar i úppföljningsarbetet kring planen.

Sjöbodarna, Hudiksvalls kommun