Likabehandlingsplan för personer med funktionsnedsättning

Syftet med likabehandlingsplanen (nedladdningsbar pdf-fil) är att tydliggöra och förverkliga de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har enligt FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den Nationella handlingsplanen för funktionsrättspolitiken " från patient till medborgare", och Region Gävleborgs politiska viljeinriktning i likabehandlingspolicy och direktiv.

Likabehandlingsplanens målområden för personer med funktionsnedsättning revideras årligen av funktionsrättsrörelsens representanter tillsammans med regionens samordnare för frågor om funktionsnedsättning.

Region Gävleborg