Möten och utbildningsverksamhet 2024

Personlig kallelse / inbjudan skickas till respektive ombud / ledamot

 • 22 augusti möte för Funktionsrätt, FR Gävleborgs styrelse
 • 12 september möte för ledamöter i centrala samverkansgrupp för frågor om funktionsnedsättning, CS
 • 19 september ordförandemöte för ombud från anslutna medlemsföreningar, LFR och CS ledamöter och FR Gävleborgs styrelse
 • 3 oktober möte för ledamöter i länets funktionsrättsråd, LFR
 • 17 oktober möte för Funktionsrätt, FR Gävleborgs styrelse
 • 24 oktober Patientföreträdarutbildning kursdag 1 av 2
 • 5 november Patientföreträdarutbildning kursdag 2 av 2
 • 21 november ordförandemöte för ombud från anslutna medlemsföreningar, LFR och CS ledamöter och FR Gävleborgs styrelse
 • 28 november möte för ledamöter i länets funktionsrättsråd, LFR
 • 5 december möte för ledamöter i centrala samverkansgrupp för frågor om funktionsnedsättning, CS
 • 11 december möte för Funktionsrätt, FR Gävleborgs styrelse