Utbildning

Vi förmedlar kunskap till:

  • Medlemsföreningar
  • Statliga och regionala myndigheter
  • Kommunala samarbetsorganisationer
  • Allmänheten

Interna mötesformer

  • Valda ledamöter, som representerar Funktionsrätt Gävleborg för mandatperiod 2023-2026, erbjuds utbildning inom ramen för uppdraget som goda företrädare för funktionsrätts-rörelsen i Gävleborg. Medlemsföreningarnas ordförande eller utsett kontaktombud inom den egna läns eller regionala föreningens styrelse är också målgrupp som inbjuds till vissa av dessa spetsutbildningar.
  • Ordförandemöten är givet forum för medlemsföreningarna tre gånger om året utöver årsmötet. Där tas gemensamma beslut och där formas frågor i bikupediskussioner att framföra i samverkansgrupper för våra ledamöter.

Milles statyer och Konserthuset, Gävle kommun