Vår organisation

Här presenteras årsvis verksamhetsplaner för Funktionsrätt Gävleborg som antagits av anslutna medlemsföreningar vid årsmöten. En verksamhetsplan utgör ett styrdokument för kommande årets verksamhet. Planen efterlevs i största mån, men då vi arbetar i ett samhälle med ständig förändring och modernisering, så kan ämnen både läggas till och tas bort utifrån aktualitet. Vår strävan mot ett tillgängligt, jämlikt och demokratiskt samhälle för alla står dock fast.

Ett års verksamhet sammanfattas sedan i en verksamhetsberättelse som tillsammans med en ekonomisk berättelse redovisas för våra medlemsföreningar och bidragsgivare (Region Gävleborg) vid kommande års årsmöte.