Funktionsrätt Gävleborgs styrelse

Ordförande

Kristina L Larsson
 

Vice ordförande

Linus Eriksson
 

Ordinarie ledamöter

Karin Eriksson
Maria Benterud
Karin Sjöholm
Hannah Karin Linck
Pia Lennberg
 

Adjungerade i styrelsen

Karin Östling
Monica Hedman

Ersättare

Åse Maléne Jonsson
Stig Westlin
Mikael Axenhag