Om Funktionsrätt Gävleborg

Vi arbetar aktivt inom följande områden:

Tillgänglighetsfrågor, bemötande och attityder
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
Länets kollektivtrafik
Skola, utbildning och sysselsättning
Kultur och fritid