Talande webb

Med tjänsten Talande Webb Plus på vår hemsida kan du som besökare få texten uppläst med hjälp av syntetiskt tal.
Talande Webb är det mest spridda uppläsande hjälpmedlet som är gratis för användaren, inte bara i Sverige utan även i många andra länder. Det är ett riktigt hjälpmedel som skiljer sig från enkla lyssnafunktioner på flera sätt. Med Talande Webb kan du själv välja vilket lässtöd du behöver.
Tack vare Lyssnafunktion Talande Webb Plus kan fler ta del av informationen på vår webbplats.

Som användare kan du:

  • Peka på texten och lyssna – användaren skumläser och navigerar precis som läsande gör
  • Läser allt i datorn; html, pdf, word och flash i original, utan att grunddesign eller struktur förändras
  • Gör det möjligt att få länkar upplästa via mobiltelefon och surfplattor. Istället för att klicka med ett finger som man gör i vanliga fall så klickar man med två fingrar på länken. Det gör att länken läses upp utan att användaren oavsiktligt skickas vidare.
  • Användaren kan få texten fokuserad/nedtonad
  • Användaren kan använda textremsa, förstora, ändra färg och utseende på texten
  • Riktigt lässtöd; det ord som läses upp markeras visuellt
  • Användaren gör egna inställningar av läshastighet och röst
  • Inställningarna kan sparas och det funkar likadant på alla anslutna webbplatser

Om du klickar på länken nedan öppnas ett verktygsfält som gör att du kan peka och få menyer och innehåll uppläst samtidigt som du får en visuell återkoppling.

Så funkar Talande Webb Plus

Talande Webb verktygsfält

När du startar Talande Webb Plus öppnas ett verktygsfält som följer med när du klickar runt på de olika sidorna på webbplatsen. Det finns två läslägen i Talande Webb Plus: ”Peka och Läs” och ”Markera och läs”.
När du klickar på den röda ikonen växlar Talande Webb Plus över till det andra läsläget/grön ikon.

Peka och läs. När ikonen är röd läser Talande Webb Plus upp texten du pekar på, samtidigt som texten markeras och du får en visuell återkoppling. Talande Webb kan läsa all text, inklusive puffar, menyer och länkar.

Markera och läs. När ikonen är grön markerar du först den text du vill få uppläst. Den här funktionen funkar bäst vid långa texter.

Play. Med denna ikon startar du uppläsningen av den text du markerat.

Stopp. Vill du sluta läsa trycker du på stoppknappen. Talande Webb Plus slutar läsa upp den markerade texten.

Spara till mp3. Du kan välja att spara text som en mp3 (ljudfil). Markera den text du vill spara och   klicka på ikonen. Du får då döpa filen och spara den på datorn. Den här funktionen är praktisk när du vill du läsa en längre text på bussen på vägen hem eller repetera informationen flera gånger utan att vara uppkopplad mot internet.

Textremsa. Men denna funktion får du texten förstorad högst upp på sidan.

Fokus/Nedtoning. Den här funktionen hjälper dig att hålla koncentrationen på det du läser. Skärmen tonas ner och bara en smal remsa precis där du läser syns tydligt.