Övriga samverkansgrupper

Länets kollektivtrafik X-Trafik
Funktionsrätt Gävleborg har samråd med X-Trafik i frågor kring kollektivtrafiken ur ett funktionsrättsperspektiv. Rådet träffas en gång på våren för uppdatering och uppföljning av mötet med medlemsföreningar och X-Trafik som skett i november året innan. Det är i forumet ordförandemöte där medlemsföreningarna i Funktionsrätt Gävleborg bjuds in att aktivt delta och har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på kollektivtrafik och färdtjänst i länet samt riksfärdtjänst.