Möteskalender


Klicka här för att ta del av vår Mötes och utbildningsverksamhet 2024

Det gäller
* möten och aktiviteter i egen regi för anslutna medlemsföreningar och vår egen styrelse
* deltagande i andras kurser och konferenser
* möten i samverkans- och arbetsgrupper med Region Gävleborg  där
  Funktionsrätt Gävleborg representeras av utsedda ledamöter.