Samverkansgrupper inom Region Gävleborg

Länets Funktionsrättsråd

mandatperiod 2023 - 2026 inom Region Gävleborg
Mötesordförande: regionråd Alexander Hägg.
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamot
Karin Östling
Kristina L Larsson
Pia Lennberg
Maria Benterud
Janet Ohlslid

Ej personlig ersättare
vakanta ersättarplatser


Centrala Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning
mandatperiod 2023 - 2024 inom Region Gävleborg
Sammankallande: Region Gävleborgs samordnare för funktionshindersfrågor
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamot
Karin Östling
Kristina L Larsson
Lena Öberg
Karin Eriksson
Mari Norèn Hedberg
Karin Sjöholm
Anette T Eriksson

Ej personlig ersättare
Carina Karlsson